BIURO RACHUNKOWE „DORADCA” Sp. z o.o.

91-425 Łódź, ul. Północna 46 tel. 42-6782848

1. Książka przychodów  lub ryczałt

-  sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym

-  bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych dla potrzeb PIT i VAT

-  prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

-  ustalanie miesięcznych zaliczek w podatku dochodowym PIT oraz deklaracji VAT-7 lub VAT-7K lub VAT-7D oraz informacji podsumowujących VAT-UE przekazywanych do US drogą elektroniczną

-  statystyka  GUS , Urząd Marszałkowski (m.in. paliwa)

-  sporządzenie zeznania podatkowego po zakończeniu roku

-  udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych

-  współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień organom kontroli podatkowej i  kontroli  skarbowej , reprezentowanie  firm przed Urzędem Skarbowym

 

 

2.  Pełna księgowość

-  opracowanie polityki rachunkowości i planu kont

-  komputerowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

-  prowadzenie ewidencji środków trwałych

-  przygotowanie rozliczeń w podatku dochodowym i VAT przekazywanie deklaracji drogą elektroniczną

-  optymalizacja kosztów oraz przygotowywanie raportów

-  statystyka  GUS , NBP , Urząd Marszałkowski

-  sporządzanie sprawozdań finansowych rocznych oraz w miarę potrzeb w trakcie roku

-  reprezentowanie firm przed Urzędem Skarbowym

 

 

3.  Usługi kadrowo - płacowe

-  zgłaszanie zatrudnionych pracowników / zleceniobiorców oraz członków ich rodzin do ubezpieczeń w ZUS ( ZUA, ZZA , ZCNA ) , wyrejestrowywanie  po ustaniu zatrudnienia / umowy zlecenia ( ZWUA , ZCNA ) oraz sporządzanie dokumentów związanych z nawiązaniem , trwaniem i ustaniem stosunku pracy

-  sporządzanie list płac i rachunków do umów cywilno – prawnych

-  sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS na  postawie dokumentów płacowych ( DRA , RCA , RZA , RSA ,  IWA  )

-  comiesięczne przekazywanie  w ustalonej formie  wysokości należności do  ZUS i US

-  sporządzanie rocznych deklaracji do  Urzędu Skarbowego PIT-4R , PIT-8AR , PIT-11 , PIT-40 , PIT-8C

-  rejestracja do PFRON , PFRON SOD i comiesięczne wysyłanie deklaracji / informacji

-  korespondencja z US i ZUS , komornikami itp.

finanse

BIURO RACHUNKOWE „DORADCA” Sp. z o.o.© 2016 All Rights Reserved    |    Polityka prywatności